REGULAMIN

SŁOWNIK POJĘĆ

Użytkownik - osoba będąca członkiem serwera StrateGRY PL,

Supporter - osoba będąca członkiem Support Teamu.

Support Team - administracja serwera StrateGRY PL.

Kara - zamienna nazwa na SoftBana i/lub Bana.

SoftBan - rola uniemożliwiająca pisanie na serwerze użytkownikom, którzy ją posiadają.

Ban - kara polegająca na wyrzuceniu użytkownika z serwera bez możliwości powrotu do momentu aż ban nie zostanie zdjety.

Mute - zamienna nazwa na SoftBana.

Flooding - wysyłanie tej samej lub podobnej wiadomości w bardzo krótkich odstępach czasu.

Spam - wysyłanie niechcianych lub niepotrzebnych wiadomości nie mających żadnego związku z aktualnym tematem dyskusji lub przeznaczeniem kanału.

Nadużywanie capslocka - pisanie wielu wyrazów lub zdań składających się wyłącznie z wielkich liter.

Trolling - wysyłanie wrogich, obraźliwych lub kontrowersyjnych wiadomości w celu sprowokowania innych użytkowników i wzniecenia kłótni.

Pingować - korzystać z funkcji @mention.

Selfbot - to (w kontekście Discorda) bot podpięty pod konto nie przygotowane specjalnie pod boty (tj. zwykłe konto użytkownika), wykonujące operacje bota na zwykłym koncie, np wysyłanie określonej wiadomości co x minut.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Regulamin obowiązuje na wszystkich kanałach tekstowych i głosowych. Dotyczy również nicków, avatarów, reakcji oraz opisów „W grze”. Obowiązuje wszystkich użytkowników serwera. W wyjątkowych sytuacjach ST może stosować regulamin również do treści zamieszczanych poprzez PW.

2. Od kary odwołać należy się w pierwszej kolejności u Supportera, który nałożył karę. Jeżeli odwołanie zostanie odrzucone, można przekazać je wyżej, do Administratora.

3. Każdy członek Support Teamu ma obowiązek poinformować użytkownika, który otrzymała karę o jej długości oraz powodzie. Musi zrobić to na kanale, na którym złamano regulamin. Dodatkowo może (ale nie musi) zrobić to również na PW zbanowanego użytkownika.

4. Cytowanie materiału łamiącego regulamin jest traktowane jako łamanie regulaminu.

5. Użytkownik posiadający na swoim koncie dużą liczbę kar otrzymanych w krótkim okresie (np. w ciągu ostatnich 2-3 miesięcy) może otrzymać wyższą karę (nawet perma) za pojedyncze wykroczenie, za które normalnie w innych okolicznościach otrzymałaby niższą karę.

6. Publiczne podważanie decyzji członków Support Teamu jest surowo zabronione. Jeżeli uważasz, że któraś z kar została nałożona niesłusznie, poinformuj o tym Moderatora/Administratora, który nałożył karę na PW.

7. W przypadku jakichkolwiek sytuacji spornych ostateczna decyzja należy do Administratora. Jest on również ostatnią instancją odwoławczą.

8. Każda zmiana w regulaminie (poza zmianami kosmetycznymi) musi być ogłoszona na kanale #ogloszenia.

9. Każdemu użytkownikowi serwrera przysługuje 1 zmiana pseudonimu na miesiąc. Nie dotyczy to osób z rolą @VIP, które mogą zmieniać swój pseudonim dowolną ilość razy.

CZEGO NIE WOLNO

1. Nie wolno obrażać innych użytkowników, a także ich rodzin, bliskich i znajomych. Chodzi zarówno o obrażanie z użyciem wulgarnego słownictwa, jak i bez jego użycia. O tym, czy dana wiadomość jest traktowana przez administrację jako obraza, nie decyduje fakt czy osoba, do której obraza była skierowana, czuje się urażona czy też nie.
 
2. Nie wolno prowokować i trollować. Szczególnie zabronione są wszelkie formy ukrytego trollingu. Spoilerowanie też może zostać uznane za prowokowanie. O tym, czy dane zachowanie jest prowokacją lub trollingiem decydują tylko i wyłącznie członkowie Support Teamu.
 
3. Nie wolno używać tzw. „wiązanek”, czyli długiej serii bardzo wulgarnych wyrazów umieszczanych na czacie w bardzo krótkich odstępach czasu.
 
4. Nie wolno floodować, czyli wysyłać tej samej lub podobnej wiadomości w bardzo krótkich odstępach czasu. Nie dotyczy to kanału #spam.
 
5. Nie wolno spamować, czyli wysyłać niechcianych lub niepotrzebnych wiadomości niemających żadnego związku z aktualnym tematem dyskusji, lub przeznaczeniem kanału. Nie dotyczy to kanału #spam.
 
6. Nie wolno nadużywać capslocka. Nie dotyczy to kanału #spam.
 
7. Nie wolno wstawiać na czat elementów graficznych mających na celu utrudnienie innym użytkownikom korzystania z kanału tekstowego. Nie dotyczy to kanału #spam
 
8. Nie wolno podszywać się pod innych użytkowników serwera.
 
9. Nie wolno zmieniać swojego nicku w sposób mogący kogoś obrazić, sprowokować, lub w sposób utrudniający korzystanie z czatu i/lub serwera.Tyczy się to również avatarów i opisów "W grze".
 
10. Nie wolno nadużywać języków obcych. Po angielsku można swobodnie pisać wyłącznie na kanale #eng_chat.(edytowane)
 
11. Nie wolno umieszczać na serwerze treści pornograficznych i erotycznych (oprócz #nsfw-hetero i #nsfw-homo), pedofilskich, a także złośliwego oprogramowania. Nie wolno również linkować do takich treści.
 
12. Nie wolno promować piractwa oraz linkować do pirackiego oprogramowania/gier.
 
13. Nie wolno publikować danych osobowych (np. zdjęć, nazwiska, profilu fb) innych użytkowników. Dotyczy to również byłych użytkowników. Pisanie do innych użytkowników po imieniu jest jak najbardziej dozwolone.
 
14. Nie wolno umieszczać na serwerze treści zakazanych przez polskie prawo.
 
15. Nie wolno gloryfikować lub propagować na serwerze narodowego socjalizmu, faszyzmu, komunizmu i innych zbrodniczych ideologii. Nie wolno również gloryfikować przemocy, homofobii i rasizmu. Chodzi tu zarówno o zamieszczane wiadomości, jak i o nicki oraz awatary.
 
16. Nie wolno wstawiać reklam map/turniejów/wydarzeń/projektów/stron/serwerów/ankiet na innych kanałach niż #reklamy i #spam. Aby móc pisać na kanale #reklamy potrzebny jest +5 poziom (liczony na podstawie liczby napisanych wiadomości).
 
17. Nie wolno wstawiać reklam serwerów zabraniających umieszczania u siebie reklam w takiej samej formie jak na StrateGRY PL.
 
18. Nie wolno wstawiać reklam na PW użytkowników serwera bez ich wcześniejszej prośby.
 
19. Nie wolno wstawiać memów (śmiesznych obrazków z podpisem) na innych kanałach niż #memy i #spam.
 
20. Nie wolno pisać na kanałach tematycznych o sprawach całkowicie niezwiązanych z tematem kanału.
 
21. Nie wolno wstawiać treści drastycznych lub obrazoburczych na innych kanałach niż #szkalingrad.
 
22. Nie wolno wstawiać treści związanych silnie z tematyką któregoś z kanałów prywatnych/tematycznych poza ich obrębem, np. na kanale #rozmowy.
 
23. Nie wolno wprowadzać na serwer toksycznej atmosfery powodującej dyskomfort u innych użytkowników.
 
24. Nie wolno pingować wielokrotnie jednej i tej samej osoby, lub roli w krótkich odstępach czasu.
 
25. Nie wolno podburzać lub nawoływać innych użytkowników przeciwko administracji i/lub serwerowi.
 
26. Nie wolno używać komendy /tts. Nie dotyczy to kanału #spam.
 
27. Nie wolno działać na szkodę serwera. Działaniem na szkodę serwera może być m.in świadome uczestnictwo w serwerach konkurencyjnych lub zakładanie ich.
 
28. Nie wolno używać, promować, rozsyłać i propagować selfbotów. Nie dotyczy selfbotów nieszkodliwych, czyli takich, które nie są wykorzystywane do oszukiwania, spamowania, floodingu i trollingu.
 
29. Nie wolno posiadać multikont